Jesteś tutaj

Komunikaty

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu nowotarskiego w 2020 roku

Darmowa pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i  która złoży  stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Morawczyna, Rogoźnik, Dębno i Dursztyn

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWY TARG

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Zapraszamy do bibliotek

Z dniem 14 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Waksmundzie oraz filie w : Harklowej, Nowej Białej, Krempachach, Łopusznej, Gronkowie, Rogoźniku, Ludźmierzu, Krauszowie, Lasku, Pyzówce, Klikuszowej oraz Ostrowsku wznowiły swoją działalność. Biblioteki czynne są zgodnie z informacjami, które znajdują się na stronie www.gbp-waksmund.pl.

Ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zasady korzystania z boisk sportowych w czasie epidemii.

Wójt Gminy Nowy Targ, informuję, że od dnia 4 maja możliwe jest korzystanie ze stadionów sportowych, boisk (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportu. Przy czym, w tych obiektach może przebywać, w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

"Przebudowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Dunajec w km 196+180 w miejscowości Waksmund, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Łopuszna

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl w BIP-ie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości: Łopuszna nieruchomości o powierzchni 14m2 położonej na dz. ewid.: 4962/2 obręb Łopuszna objętej Księgą  Wieczystą  NS1T/00057908/3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Ludźmierz.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl w BIP-ie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości: Ludźmierz, dz. ewid.: 56,  KW NS1T/00027564/0 - Sala lekcyjna „0” o łącznej powierzchni 71 m² znajdująca się w budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu pod adresem: ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 56 na parterze w celu prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej.

Dzierżawy terenów pod farmy fotowoltaiczne

W nawiązaniu do wniosku który wpłynął do Urzędu Gminy Nowy Targ dnia 4 maja 2020 r.  w sprawie dzierżawy terenów pod farmy fotowoltaiczne, informuję się  o możliwości wydzierżawienia terenów o powierzchni co najmniej 2,5 ha z  przeznaczeniem na fotowoltaikę. W przypadku zainteresowania podaje się kontakt, gdzie zostaną udzielone informację.

 

Kontakt:

                                       Kazimierz Sobolewski
                                       Menadżer OZE

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer